Drents Verkeersveiligheidslabel

Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Scholen die in het bezit zijn van het label laten zien dat zij verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Om het label te verdienen, moet een school voldoen aan een aantal criteria.

Criteria voor het DVL

1. Op de school wordt bij voorkeur gewerkt met een actuele verkeersmethode, zodat de doorgaande lijn in de leerstof gewaarborgd is.
2. In elke groep worden praktische oefeningen gedaan, zoals lopen op de stoep, oversteken en fietsvaardigheidsoefeningen. Ook wordt er elk jaar in elke groep een extra praktijkproject uitgevoerd.
3. Er is sprake van betrokkenheid van de ouders bij het verkeersonderwijs. Er is bijvoorbeeld een verkeersouder op de school die het team kan ondersteunen bij praktische oefeningen.
4. De schoolomgeving is verkeersveilig.
5. Verkeerseducatie is opgenomen in het schoolplan.
6. De school heeft een activiteitenjaarplan waarin de praktische oefeningen en projecten zijn opgenomen.

Meteen aan de slag

De eerste stap in het verkrijgen van het DVL is nagaan aan welke van bovenstaande criteria een school al voldoet. Dat kan met behulp van een zelfevaluatieformulier onderaan deze pagina. U kunt dus meteen aan de slag! Zodra u dat heeft gedaan is het van belang contact op te nemen met de desbetreffende regiocoördinator om aan te geven dat u het label graag wilt halen. Hieronder vindt u de contactgegevens: 

Karin Pasjes, regiocoördinator Noord-Drenthe: rcnoord@veiligbereikbaardrenthe.nl
Christa Schaap, regiocoördinator Zuidwest-Drenthe: rczuidwest@veiligbereikbaardrenthe.nl
Marja Derksen, regiocoördinator Zuidoost-Drenthe: rczuidoost@veiligbereikbaardrenthe.nl

Aanmelden verkeersactiviteiten 2016-2017

Bent u als school al in het bezit van het Drents Verkeersveiligheidslabel en wilt u zich aanmelden voor de verkeersactiviteiten in het schooljaar 2016-2017? Dat kan door het activiteitenplan onderaan deze pagina in te vullen en bij de regiocoördinator in te leveren. 

Seef de zebra

Zebra 'Seef' is de mascotte an het Drents Verkeersveiligheidslabel. Hieronder kunt u verschillende afbeeldingen van de mascotte bekijken. Als u de afbeeldingen graag in een hogere resolutie wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende regiocoördinator of Ingeborg Mulder, team Verkeer en Vervoer: i.mulder@drenthe.nl.    

DownloadsTerug naar boven