Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Homme Geertsma

Homme Geertsma

“Structureel te hard rijdend verkeer is een belangrijk issue"

“De ongevallenstatistieken laten zien dat er in Westerveld gelukkig weinig verkeersongevallen voorkomen. Ondanks dat vind ik verkeersveiligheid wel ontzettend belangrijk. Daar zetten wij als gemeente dan ook op in door onze kernen in te richten volgens het principe Duurzaam Veilig en het inrichten van de buitengebieden als60 km zone. Wat we daarmee niet weg kunnen nemen, is een gevoel van verkeersonveiligheid. Dat gevoel heerst vooral door structureel te hard rijdend verkeer in de bebouwde kom en daarbuiten. Dat heeft alles te maken met gedrag van automobilisten, die meestal gewoon uit de buurt komen. Hard rijden is een onderwerp dat steeds vaker ter sprake komt in gesprekken met inwoners en dorpsbelangen. We geven in samenwerking met partners als Veilig Verkeer Nederland (VVN) veel cursussen en trainingen om bewustwording en veilig gedrag in het verkeer bevorderen, maar gaan ons hier nog meer op focussen."

Aandacht voor gedragsbeïnvloeding

"Met mijn ambassadeurschap voor ‘Samen richting nul verkeersslachtoffers’ wil ik daarom ook nadrukkelijk aandacht vragen voor gedragsbeïnvloeding. Ook dat draagt bij aan een daling van verkeersslachtsoffers en verkeersveiligheid. Daarin zullen we samen met partners als politie en VVN optrekken, want samen kunnen en blijven we streven we naar nul!”

Homme Geertsma,
Ambassadeur Samen richting Nulverkeersslachtoffers!
en wethouder gemeente Westerveld

Terug naar boven