Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Jan Steenbergen

Jan Steenbergen

"Met drempels verander je het gedrag niet"

"Als wethouder ben ik verantwoordelijk voor de portefeuilles ‘krachtige wijken en dorpen’ en ‘veilige bereikbaarheid’ in Hoogeveen. Dat is een mooie combinatie; verkeer heeft alles te maken met leefbaarheid in wijken en dorpen. We werken in onze gemeente met zogeheten smederijen: alle 28 wijken en dorpen in de gemeente hebben een smederij. Dit is een groep bewoners die nieuwe initiatieven in hun buurt ontwikkelt, stimuleert en ondersteunt. En daarvoor een budget krijgt van de gemeente. Het lijkt me mooi om via deze smederijen mede-ambassadeurs te werven; mensen die in hun eigen buurt bevorderen dat bewoners meer oog hebben voor elkaar, ook in het verkeer."

Bewustwording van gedrag

"Op veel plekken in de gemeente waar te hard gereden wordt kunnen we weinig meer doen aan de infrastructuur. En in drempels geloof ik niet, die zorgen voor schijnveiligheid. Mensen remmen af en trekken daarna net zo hard weer op. Al het remmende en optrekkende verkeer zorgt alleen maar voor extra overlast voor omwonenden. Je moet dus werken aan bewustwording en gedrag."

Veilige fietspaden

"Zelf heb ik in mijn leven gelukkig nog nooit een ernstig ongeval meegemaakt, maar ik weet dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Zoals loszittende tegels op fietspaden. Ik kom ze in onze gemeente regelmatig tegen op de fiets. We hebben nog veel tegelfietspaden. Het op orde brengen van ons fietsnetwerk is voor mij een belangrijk doel voor de komende jaren: mooie en veilige fietspaden tussen de dorpen en Hoogeveen en in de stad zelf. Dat vind ik heel belangrijk. Niet in de laatste plaats voor al die kinderen die dagelijks naar en door Hoogeveen fietsen op weg naar school.”

Jan Steenbergen,
Ambassadeur Samen richting Nul verkeersslachtoffers!
en wethouder Hoogeveen

Terug naar boven