accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

8 juli 2013

Inzet op gedrag blijft van groot belang

14 miljoen voor een veilig en bereikbaar Drenthe

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben de verdeling van de Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer 2014 vastgesteld. ‘Met de bijdrage vanuit de BDU van 4,5 miljoen euro in infrastructurele projecten wordt een totale investering losgemaakt van ruim 14 miljoen euro', aldus gedeputeerde Henk Brink.

De provincie en de Drentse gemeenten hebben gezamenlijk met de partners in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) plannen ingediend voor de verdeling van de BDU. Het gaat hierbij om de aanleg, reconstructie of herinrichting van wegen, fietspaden en kruispunten. Voorbeelden hiervan zijn een bijdrage voor een rotonde in Borger en het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Europaweg Zuid in Assen. Ook wordt geïnvesteerd in de realisatie van fietsvoorzieningen bij de Leeuwerikenbrug in Coevorden en bij de Pijlebrug bij Meppel. In De Wolden zal worden geïnvesteerd in een fietspad voor de Linderweg, in de media betiteld als ‘de gevaarlijkste weg van het Noorden'. In de afwegingen om geld uit de BDU aan projecten toe te kennen, spelen bereikbaarheid en verkeersveiligheid een belangrijke rol.

Verkeerseducatie
Verder stelt het college een miljoen euro beschikbaar voor het Verkeerseducatie programma ‘Gedrag' van het VVBD. Dit wordt aangevuld met 483.000 euro van de Drentse gemeenten. Dit programma is er op gericht om met gedragsbeïnvloedende maatregelen de verkeersveiligheid in Drenthe te verbeteren. Van het verkeerveiligheidslabel voor basisscholen tot veilig gebruik van de E-bike door senioren. ‘Naast het beïnvloeden van bewust gedrag, zoals het dragen van autogordels, willen wij extra aandacht besteden aan het beïnvloeden van onbewust gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van kleuren in de omgeving van een school, wat onbewust leidt tot langzamer rijden. Een ander belangrijk thema in het komende jaar is 'Medicijngebruik in het verkeer', vertelt gedeputeerde Brink.

In totaal heeft de BDU voor Drenthe in 2014 ongeveer 25,8 miljoen euro beschikbaar. Daarvan gaat circa 20 miljoen euro naar de exploitatie van het openbaar busvervoer en 4,5 miljoen euro naar infrastructurele projecten.

Gemeenten dragen zelf 60% tot 80% van de totale kosten van deze projecten. De BDU verkeer en vervoer is een financiële bijdrage die provincies jaarlijks ontvangen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de uitvoering van het verkeer- en vervoerbeleid op lokaal en regionaal niveau. Provincies bepalen de verdeling van de BDU, in overleg met hun partners.

Bron: Provincie Drenthe (opent in nieuw venster)


Terug naar boven