accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

31 januari 2012

Bouw busstation Gieten vordert gestaag

De provincie Drenthe heeft in goede afstemming met de gemeente Aa en Hunze en het OV bureau Groningen - Drenthe het knooppunt voor het openbaar vervoer langs de N33 / N34 bij Gieten aangelegd. Het knooppunt is op 1 januari 2011 in gebruik genomen en functioneert al heel goed als opstap- en overstappunt voor de (snel)diensten richting Assen, Emmen, Groningen, Stadskanaal en Veendam.

Nog niet alle geplande voorzieningen op het knooppunt zijn gerealiseerd. Op het plein van het knooppunt komen nog architectonisch vormgegeven wachtruimten en een kiosk voor de reizigers.

Wachtruimtes

De wachtruimten worden gecreëerd onder grote betonnen schalen die als een soort reuzenpaddenstoelen in verschillende hoogten op pilaren worden geplaatst. Door het aanbrengen van beplanting krijgen de schalen een groene aankleding. De wachtruimten zijn verlicht en voorzien van banken en informatiepanelen. Sinds november 2011 is de fundering van de wachtruimten aangelegd en worden in een fabriekshal de pilaren en de schalen geproduceerd. Deze worden in de maanden februari tot april geplaatst. Vervolgens krijgen de wachtruimten een betonnen vloer en worden de glazen wanden van de wachtruimten geplaatst. De overkapping gaat de tijdelijke bushokjes vervangen.

Kiosk

Centraal bij de wachtruimten komt onder de schalen een kiosk. De kiosk is naast een verkooppunt ook een locatie waar reizigers reisinformatie kunnen krijgen en OV-chipkaarten kunnen kopen en opwaarderen. Voor de exploitatie van de kiosk loopt op dit moment een aanbestedingsprocedure. Diverse partijen hebben zich hiervoor gemeld en mogen een offerte indienen.

Planning

In het najaar van 2011 is gestart met de bouw van de nieuwe overkapping met kiosk op het busstation. De bouwwerkzaamheden zullen naar verwachting in mei 2012 gereed zijn.

Bron: Provincie Drenthe


Terug naar boven