accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

10 juni 2016

Dashboard 'openbaar vervoer per bus' online

Elk jaar informeert het OV-bureau busreizigers en niet-busreizigers over de ontwikkelingen in het busvervoer in Groningen en Drenthe. Tot nu toe gebeurde dat met een jaarlijks overzicht dat aan het einde van het jaar verscheen in de vorm van de zogeheten ‘trendmonitor’. Vanaf nu zijn de maandelijkse kengetallen uit het openbaar vervoer per bus ook online via een ‘dashboard’ (een soort maandelijkse online rapportage) te raadplegen op de website www.ovbureau.nl (opent in nieuw venster). Het dasboard biedt mogelijkheden voor ‘data-doorontwikkelaars’ om met de data, die het OV-bureau beschikbaar stelt, innovatief aan de slag te gaan.  

In het dasboard staan cijfers over bijvoorbeeld reizigersaantallen, reizigerskilometers en nauwkeurigheid. Bij het dashboard hoort een interactieve kaart waarop per buslijn informatie te vinden is.

Verdere ontwikkeling
Het dasboard wordt de komende tijd nog verder ontwikkeld. Er wordt onder andere gekeken of en hoe het onderdeel ‘duurzaamheid’ kan worden toegevoegd. Daarnaast zouden de resultaten van het Digitale Reizigerspanel ‘Praat mee over het OV’ ook geïntegreerd kunnen worden. 

Terug naar boven