accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

22 mei 2012

Hoofdlijnen busdiensten 2013 bekend

Het OV-bureau Groningen Drenthe maakt vandaag op hoofdlijnen de voorstellen voor de busdienstregeling van 2013 bekend. In deze voorstellen is een ombuigpakket opgenomen van 6 miljoen euro. Dat is 6% van de kosten van het busvervoer in Groningen en Drenthe.

Voorgesteld wordt 4 miljoen euro te bezuinigen op de dienstregeling. 2 Miljoen moet komen uit tariefaanpassingen die tot extra opbrengsten leiden. De ombuigingen zijn noodzakelijk geworden door tegenvallende resultaten in 2010 en 2011. Deze maand werden al enkele wijzigingen doorgevoerd in de dienstregeling, waarbij met name de vakantiedienstregeling en de Regiotaxi werden aangepast. De invoering van de aanpassingen in de dienstregeling en de tarieven zorgt ervoor dat de meerjarenbegroting van het OV-bureau sluitend is en geeft ruimte voor het opbouwen van reserves in de toekomst.

Doordacht pakket 2013

Voor de meeste gebruikers zal de dienstregeling van 2013 niet veel afwijken van de huidige dienstregeling. Omdat de dienstregeling van de NS en de regionale treinen van Arriva per 9 december 2012 wijzigen, verandert de dienstregeling van de bus mee. In de nieuwe dienstregeling worden trein en bus nog meer als één systeem gezien dat voor de reiziger een logisch geheel biedt. Dat betekent dat er nog meer gelet wordt op dubbelingen tussen trein en bus. Waar mogelijk zullen die vervallen. Bij de bezuiniging worden veel gebruikte lijnen zoveel mogelijk ontzien. Voor beperkingen in de dienstregeling is met name gekeken naar weinig gebruikte randen van de dag en van het weekend. Om de 2 miljoen aan extra opbrengsten te generen worden onder meer de prijzen van de Eurokaartjes verhoogd en zal het chipkaarttarief meestijgen met de landelijke tariefverhoging. Daarnaast wordt voorgesteld de 65+ korting per 2013 te laten vervallen.

Besluitvorming juli 2012

Het bestuur van het OV-bureau is zich er van bewust dat enkele maatregelen voor betrokkenen pijnlijk kunnen zijn. omende maanden worden de voorstellen besproken met alle betrokken partijen. De OV-Consumentenplatforms Groningen en Drenthe wordt een advies gevraagd en met alle gemeenten worden gesprekken gevoerd. Definitieve beslissingen over de dienstregeling 2013 en de door te voeren omvang van het ombuigpakket neemt het bestuur van het OV-bureau half juli, na consultatie van Provinciale Staten van Groningen en Drenthe en de gemeenteraad van Groningen.

Klik hier (download, 1,26 MB) voor het volledige voorgestelde ombuigingspakket.

Bron: OV-bureau Groningen Drenthe


Terug naar boven