accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

22 april 2014

Hoofdlijnen dienstregeling 2015

Op 22 april 2014 hebben de colleges van GS van Groningen en Drenthe en het college van B&W van Groningen de hoofdlijnen van de dienstregeling van 2015 voor de bus in Groningen en Drenthe vastgesteld

Ondanks bezuinigingen houdt het OV-bureau vast aan het uitgangspunt dat het totale openbaar vervoer bestaat uit drie samenhangende bouwstenen:
- een hoogwaardig openbaar (bus)vervoernetwerk
- een basisnet voor het hele gebied
- aanvullend openbaar vervoer.

De Qliners, Q-link en trein vormen samen een net van snelle en hoogfrequente lijnen die vooral in de spitsuren betrouwbare verbindingen bieden voor forenzen, studenten en scholieren. In 2013 en 2014 is flink geïnvesteerd in dit type lijnen. Het Q-link concept is ingevoerd met nieuwe bussen, meer capaciteit en hogere frequentie. Na de zomer gaan nieuwe, verlengde Qliners rijden en worden op lijn 11 van Zuidhorn naar het hoofdstation drie 24-meterbussen ingezet.

Het basisnet van streek- en stadslijnen biedt een regelmatige busdienst, verdeeld over de dag, voor andere groepen reizigers een beroep doen op het openbaar vervoer. Aanvullend OV is er voor specifieke doelgroepen die alleen op een beperkt aantal momenten reizen. Daar waar de vervoervraag heel laag is, wordt gekeken naar de mogelijkheden van vrijwilligersvervoer, bijvoorbeeld in de vorm van een buurtbus.

Bron: OV-bureau Groningen Drenthe (opent in nieuw venster)Terug naar boven