accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

18 december 2014

Qbuzz blijft tot eind 2019 busvervoer verzorgen

Qbuzz blijft nog tot eind 2019 het busvervoer in Groningen en Drenthe verzorgen. Dat heeft het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe besloten. Het contract liep in eerste instantie tot eind 2017 en wordt nu tot eind 2019 verlengd. Het OV-bureau verlengt de concessie, omdat het tevreden is over Qbuzz. Voorzitter Mark Boumans: “We hebben met Qbuzz afspraken gemaakt over investeringen in het openbaar vervoer in de komende jaren die voordelen opleveren voor de busreiziger en het milieu.”

De verlenging van de concessie levert een financieel voordeel op van zo’n 11 miljoen euro. Hiermee worden de tekorten die ontstaan door een teruglopende rijksbijdrage grotendeels opgelost. Daarnaast hoeft het OV-bureau niet te bezuinigen op het openbaar vervoer per bus in 2016 en 2017.

Duurzaam openbaar vervoer
Qbuzz investeert in 2015 al in nieuw materieel dat bijdraagt aan een schoon en duurzaam openbaar vervoer. Zo worden vijftig bussen vervangen door de nieuwe, milieuvriendelijke Euro 6-bussen. Verder wordt het Q-link netwerk rondom de stad Groningen uitgebreid met een nieuwe Q-link lijn en milieuvriendelijke Euro 6-bussen (Q-link is het nieuwe, snelle busnet tussen Groningen Stad en de grotere woon-werkplekken daaromheen).

Pilots
Verder gaat Qbuzz de komende jaren investeren in verschillende pilots. Groninger wethouder Paul de Rook is enthousiast: “In de stad Groningen komen twee volledige elektrische bussen en Qbuzz gaat meewerken aan een onderzoek dat uitzoekt of het mogelijk is om met waterstofbussen tussen Delfzijl en Groningen te rijden. Daarmee zijn we goed op weg met de transitie naar nieuwe brandstoffen en dus duurzamer OV in ons gebied.”

Stimuleren openbaar vervoer
Tot slot gaat Qbuzz in overleg met het OV-bureau en gemeenten actief werken aan het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer door reizigers die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Zij reizen om die reden met gemeentelijk doelgroepenvervoer. “Met het verlengen van de concessie krijgen we genoeg ruimte om samen met de gemeenten en de vervoerder Qbuzz pilots op te zetten en actief te zoeken naar manieren om het reguliere OV en het doelgroepenvervoer te integreren. De ervaringen die we hierbij opdoen, gaan we gebruiken in de nieuwe concessie", licht gedeputeerde Henk Brink toe. Terug naar boven