accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

3 juli 2014

Trendmonitor 2013

De Trendmonitor van 2013 geeft een kwantitatief beeld van de ontwikkelingen in het busvervoer in Groningen en Drenthe. Het klanttevredenheidscijfer 2013 is licht gedaald t.o.v. 2012 naar een 7,4. Dit cijfer is even hoog als het landelijke gemiddelde van 7,4. De reizigersaantallen zijn gedaald ten opzichte van 2012. Waarschijnlijk hangt dit samen met bezuinigingen en tariefstijgingen die begin 2013 zijn doorgevoerd en algemene economische ontwikkelingen. Het gebruik van de OV-chipkaart is in 2013 verder toegenomen.

U kunt het het hele rapport hier downloaden.

Bron: OV-bureau Groningen Drenthe (opent in nieuw venster)Terug naar boven