accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

6 december 2012

Vijf procent meer verkeersgewonden in 2011

Verkeersnet.nl - In 2011 vielen 20.100 verkeersgewonden. Dat is een stijging van 5,2 procent ten opzichte van 2010, toen er 19.100 verkeersgewonden werden geregistreerd. Vooral ongevallen met fietsers en ouderen blijven toenemen.
 
De stijging van het aantal ernstig gewonde fietsers is volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu grotendeels te verklaren doordat er meer wordt gefietst door 50-plussers. Dit zijn fietsers met een verhoogd risico op ongelukken met letsel. Het fietsgebruik in deze groep is in de periode 1993-2009 gestegen met ongeveer 60 procent. Dit komt zowel door de vergrijzing (meer ouderen) als door een toename in het fietsgebruik per persoon (mensen fietsen meer).
 
Geschatte cijfers
Het aantal verkeersgewonden is niet met zekerheid vast te stellen. Dat komt doordat de politie sinds 2009 alleen nog maar bij ernstige ongevallen proces verbaal opmaakt. Dat heeft tot gevolg dat minder dan 10 procent van het vermoedelijk werkelijke aantal ernstig verkeersgewonden wordt geregistreerd. Bovendien verschilt de registratie per politieregio sterk. Ook de ziekenhuiscijfers vertonen hiaten. Daarom worden de cijfers opgehoogd volgens een door de SWOV ontwikkelde methodiek. Maar sinds 2010 lukt het op die manier bijvoorbeeld al niet meer de cijfers uit te splitsen naar leeftijd en vervoerwijze voor de ernstig verkeersgewonden. Alleen het landelijk totaal schatten lukt nu nog met voldoende nauwkeurigheid.
 
Lees hier het hele bericht op www.verkeersnet.nl.
 
Aantal ongelukken in Drenthe
Ook in Drenthe is de registratie van ongelukken niet meer betrouwbaar. Daardoor is niet te zeggen of in Drenthe het aantal verkeersgewonden ook is gestegen. Uitgaande van de beschikbare cijfers lijken er echter minder gewonden in het verkeer te zijn gevallen. Die daling begon in 2009, toen er 650 slachtoffers werden geregistreerd. In 2010 waren dat er 303 en in 2011 nog 105. Het aantal verkeersdoden blijft schommelen rond de 30 per jaar. De provincie Drenthe onderzoekt samen met de provincies Friesland en Groningen de mogelijkheden om de registratie van ongelukken te verbeteren.
 
Extra aandacht voor fietsers in Drenthe
In Drenthe wordt net als landelijk extra aandacht besteed aan fietsers, met name oudere fietsers. Dit jaar is dat al op verschillende manieren gedaan, met de campagnes ‘Vriendelijk Verkeer’ en ‘Ik wil je zien’, e-biketrainingen en de ‘Proeftuinen Schoner vervoer’.

Terug naar boven