accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

22 maart 2019

Actieplan moet OV toegankelijker maken voor mensen met beperking

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat trekt 1,5 miljoen euro uit om het openbaar vervoer toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Concrete plannen hiervoor staan in het actieplan ‘Iedereen onderweg’ dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) deze week naar de Kamer stuurden. Een van de voorstellen: het aantellen van OV-ambassadeurs. Zij moeten mensen met een beperking helpen bij het reizen met de trein, bus of metro.  
 
In Nederland hebben ruim twee miljoen mensen een beperking. Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische of psychiatrische aandoening. Gebruik van het openbaar vervoer stimuleren is relevant, benadrukken Van Veldhoven en De Jonge. “Mensen met een beperking willen namelijk vaak wel gebruikmaken van het openbaar vervoer, maar kunnen of durven dit niet. Het is voor hen niet duidelijk of het openbaar vervoer naar hun bestemming toegankelijk is.”
 
Maatregelen
De opstellers van het actieplan ‘Iedereen onderweg’ spraken uitgebreid met mensen met uiteenlopende mobiliteitsbeperkingen, overheden en vervoerders. Op basis van de gesprekken zijn er drie doelen vastgesteld. Zo moet het gebruik van het openbaar vervoer meer gestimuleerd worden bij mensen met een beperking. Daarnaast moet doelgroepenvervoer efficiënter worden ingericht en moet het openbaar vervoer beter op elkaar aansluiten. Andere maatregelen die in het actieplan staan, zijn het verbeteren van de toegankelijkheid van het station en het intensiever investeren in lokale en regionale initiatieven. In Drenthe en Groningen gebeurt dat sinds vorig jaar onder de noemer ‘Publiek Vervoer’.

Terug naar boven