accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

13 augustus 2012

Dienstregeling 2013 akkoord

Het dagelijks bestuur van het OV-bureau heeft op 12 juli 2012 de dienstregeling voor 2013 goedgekeurd. De gewijzigde dienstregeling voor de bussen in Groningen en Drenthe zal ingaan op zondag 9 december 2012.

De colleges van B & W van alle gemeenten zijn geïnformeerd over het pakket aan maatregelen. De informatie over de maatregelen vindt u hier.

Bron: OV-bureau Groningen Drenthe


Terug naar boven