accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

30 juni 2015

OV-bureau stelt busdienstregeling 2016 vast

Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft de busdienstregeling van 2016 vastgesteld. In april 2015 presenteerde het OV-bureau de Ontwerp-dienstregeling 2016. Provincies, gemeenten, de Consumentenplatforms van Groningen en Drenthe en burgers hebben hierop gereageerd. Op basis van deze reacties en adviezen heeft het OV-bureau de dienstregeling aangepast en definitief vastgesteld. Met de doorgevoerde wijzigingen in de dienstregeling wordt het hoogwaardig busvervoer verder verbeterd. Van de Qliners en de Q-link bussen wordt steeds meer gebruik gemaakt en daarom gaan er meer van deze bussen rijden. Verder wordt de aangepaste dienstregeling duidelijker voor de reiziger. 


De goedgekeurde dienstregeling 2016 blijft voor een groot deel gelijk aan de dienstregeling van 2015. De Q-liners tussen Emmen en Groningen, Assen en Groningen en Drachten-Groningen gaan vaker rijden. Verder worden busverbindingen tussen Stadskanaal en Emmen, stadslijnen 1 en 4 in Assen en de busverbinding Assen-Annen-Haren-Groningen verbeterd. Een aantal zeer weinig gebruikte verbindingen gaat op termijn verdwijnen, zoals Middelstum-Loppersum en Hoogeveen-Echten. Al eerder was besloten dat de stadsdiensten in Haren, Veendam, Ter Apel, Assen (deels), Hoogeveen en Meppel zouden stoppen. De gemeenten waarin deze bussen rijden, besluiten binnenkort hoe ze met deze nieuwe situatie omgaan. De nieuwe dienstregeling gaat op 13 december 2015 in. 

Nadere besluitvorming
Een volledig overzicht van de wijzigingen kunt u hier downloaden.Terug naar boven