accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

7 mei 2013

OV krijgt een voldoende van oudere reiziger

ANBO, de belangenorganisatie voor senioren, deed 2 vrouwen voor de bus 65onderzoek onder 1828 55-plussers en daaruit blijkt dat slechts 7 procent van de oudere reizigers ontevreden is over het openbaar vervoer. De OV-chipkaart scoort minder goed. Voor ouderen liggen de knelpunten vooral in het overstappen en de aansluiting tussen vervoersstromen, bijvoorbeeld tussen bus en trein.

Meer dan de helft van de respondenten vindt dat het reizen in het openbaar vervoer eenvoudiger is geworden met de invoering van kaart. 20 procent vindt echter dat het reizen moeilijker is geworden. Dat concludeert ANBO op basis van eigen onderzoek onder leden en niet-leden. Knelpunten zitten vooral in het overstappen en de aansluiting tussen vervoersstromen, bijvoorbeeld tussen bus en trein.

Enige opvallende resultaten:

  • Belemmeringen om met het openbaar vervoer te reizen zijn de prijs, toegankelijkheid en het ontbreken van fijnmazigheid. Maar liefst 44 procent van de respondenten die nooit met het ov reist vindt het te duur.
  • Belemmeringen om meer met het openbaar vervoer te reizen zijn de hoge prijs, te veel vertragingen/ verstoringen, te lage frequentie en te veel drukte van medepassagiers.
  • Maar liefst 89 procent van de respondenten bereidt zijn reis digitaal voor.
  • Ruim een derde, 35 procent, van de reizigers vindt dat de aansluiting van de verschillende zogenoemde vervoersstromen (zoals bus naar trein) slecht is.
  • Omdat het overstappen een probleem is reist 31 procent met de auto.
  • 70 procent van de respondenten zou wanneer ze geen auto meer kunnen rijden met het openbaar vervoer reizen. Iets meer dan de helft zou dan met familie meereizen.
  • Van alle respondenten vindt een kleine 87 procent dat de ouderenkorting in het openbaar vervoer in stand moet blijven. De redenen hiervoor zijn dat ze sneller en meer van het openbaar vervoer gebruik maken en dat ze het anders niet betalen kunnen. Deze vorm van leeftijdsdiscriminatie stuit slechts bij ongeveer 6 procent van de respondenten op bezwaren.

Bron: Verkeerskunde mei 2013 (opent in nieuw venster)

 Terug naar boven