accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

27 november 2012

Qbuzz blijft rijden in Groningen en Drenthe tot 2017

Het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe verlengt de openbaar vervoerconcessie Groningen Drenthe (de GD-concessie) met een periode van twee jaar. Qbuzz blijft het busvervoer in beide provincies verzorgen tot medio december 2017. Door te verlengen benut het OV-bureau de mogelijkheid in het contract om maximaal 2 jaar aan de concessieduur toe te voegen. Dit kan als blijkt dat de vervoerder de concessie goed uitvoert en het gewenste kwaliteitsniveau behaalt.

Qbuzz is sinds de start van de concessie in 2009 een goed opererende opdrachtnemer gebleken. Hierbij is bijvoorbeeld gekeken naar de uitvoering van de dienstregeling, punctualiteit, de vriendelijkheid van de chauffeurs, kwaliteit en netheid van de voertuigen en het verstrekken van reisinformatie. De uitvoeringskwaliteit wordt ook door de reizigers hoog gewaardeerd. Zij gaven in 2010 het rapportcijfer 7,6 en in 2011 een 7,5. Het Nederlandse gemiddelde is 7,2, waarmee de GD-concessie goed scoort. Qbuzz is verheugd over de verlenging van het contract en ziet kansen om in de komende jaren gezamenlijk met opdrachtgever OV-bureau het busvervoer verder te verbeteren.

Kwaliteit en financiële stabiliteit
De verlenging van de GD-concessie geeft het OV-bureau de mogelijkheid om vast te houden aan de bestaande, goede uitvoeringskwaliteit van het busvervoer. Met de verlenging worden tevens financiële onzekerheden voor het OV-bureau in 2016 en 2017 beperkt, omdat een eventuele aanbesteding duurder zou kunnen uitpakken.

In het gebied Groningen Drenthe zijn nog zeven andere, kleinere busconcessies. Over deze concessies beraadt het dagelijks bestuur van het OV-bureau zich de komende tijd om te zien of ook hier een verlenging voor de hand ligt.

Bron: OV-bureau Groningen Drenthe (opent in nieuw venster)


Terug naar boven