Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Hou je aan de snelheidslimiet!

Een paar kilometer te hard rijden. We doen het allemaal wel eens. Soms onbewust, bijvoorbeeld als we met het verkeer meerijden, of als onze gedachten afdwalen. Maar soms rijden we ook bewust te hard. Het lijkt zo onschuldig, maar het is levensgevaarlijk. Om die reden is er de landelijke campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet!’. Het doel van de  campagne is om weggebruikers bewust te maken van de gevaren van (net iets) te hard rijden. Het Rijk roept automobilisten op om vaker hun snelheid te checken, zodat ze niet ongemerkt te hard rijden.
 
Het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) vindt de snelheidsboodschap ook belangrijk en ondersteunt de campagne daarom in Drenthe. Waar de campagne van het Rijk zich focust op te hard rijden  binnen- én  buiten de bebouwde kom, richt het VVBD zich op automobilisten die  te hard rijden binnen de bebouwde kom (30 km/u en 50 km/u). Uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt namelijk dat het aantal verkeersslachtoffers binnen de bebouwde kom toeneemt. Hierdoor voelen mensen zich steeds vaker onveilig voelen in hun eigen buurt.
 
Buurtacties
Om in Drenthe extra aandacht te vragen voor de gevaren te hard rijden, organiseert het VVBD in Drenthe snelheidsacties. Op twee locaties staan de komende tijd snelheidsdisplays die de snelheid van het passerende verkeer meten. Het VVBD roept inwoners op om de gemiddelde snelheid van het display zo laag mogelijk te houden. De buurt die dat het beste doet, wint een buurtbarbecue. De snelheidsdisplays zijn niet de enige manier waarmee het VVBD weggebruikers wijst op hun rijsnelheid. In de buurt wordt ook een green-graffiti-boodschap (milieuvriendelijke krijtverf) op de straat gespoten. Ook komt er in huis-aan-huis bladen een advertentie te staan. De boodschap is tot slot te zien en te horen via radio- en tv-spots, bioscoopreclame, online webbanners en posters die worden verspreid bij bibliotheken en politiebureaus.

DownloadsTerug naar boven