Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Hou je aan de snelheidslimiet!

Een paar kilometer te hard rijden. We doen het allemaal wel eens. Soms onbewust, bijvoorbeeld als we met het verkeer meerijden, of als onze gedachten afdwalen. Maar soms rijden we ook bewust te hard. Het lijkt zo onschuldig, maar het is levensgevaarlijk. Om die reden is er de landelijke campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet!’. Het doel van de  campagne is om weggebruikers bewust te maken van de gevaren van (net iets) te hard rijden. Het Rijk roept automobilisten op om vaker hun snelheid te checken, zodat ze niet ongemerkt te hard rijden.
 
Het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) vindt de snelheidsboodschap ook belangrijk en ondersteunt de campagne daarom in Drenthe. Waar de campagne van het Rijk zich focust op te hard rijden  binnen- én  buiten de bebouwde kom, richt het VVBD zich op automobilisten die  te hard rijden binnen de bebouwde kom (30 km/u en 50 km/u). Uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt namelijk dat het aantal verkeersslachtoffers binnen de bebouwde kom toeneemt. Hierdoor voelen mensen zich steeds vaker onveilig voelen in hun eigen buurt.
 
Buurtacties
Om inwoners van Drenthe te wijzen op de snelheidsboodschap organiseert het VVBD op drie verschillen locaties in de provincie snelheidsacties. Tijdens die actie wordt in een wijk of dorp een snelheidsdisplay neergezet die de snelheid van passerende weggebruikers meet. Het VVBD daagt buurt- en/of dorpsbewoners uit om zich zo goed mogelijk aan de snelheid te houden. Wie dat het beste doet, wint een mooie prijs voor de hele buurt! Om inwoners op de hoogte te stellen van de actie, stuurt het VVBD de desbetreffende inwoners een persoonlijke brief. Ook komt er in huis-aan-huis bladen een advertentie te staan. Daarnaast laat de provincie een green graffiti-boodschap (milieuvriendelijk krijt) in de vorm van de snelheidsboodschap op de straten spuiten. De boodschap is tot slot te zien en te horen via radio- en tv-spots, bioscoopreclame, online webbanners en posters die worden verspreid bij bibliotheken en politiebureaus.

DownloadsTerug naar boven