accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.


4-12 jaar

WEVER-toets

WEVER (op Weg naar Effectieve VERkeerseducatie) is een landelijk project. Een online verkeerstoets voor groep 8 brengt in kaart in hoeverre de leerlingen over de relevante eindcompetenties beschikken om veilig aan het verkeer deel te nemen op de fiets. Zo ontstaat een beeld van het effect van de op de school ingezette verkeerseducatie op verkeersveilig gedrag (op de fiets), waarmee gestuurd kan worden op de diversiteit en kwaliteit daarvan.


Dit project staat dit jaar niet meer op de kalender.
Aanmelden of meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Terug naar boven