accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

23 mei 2018

Aanleg fietstracé VAMberg in herfst 2018 klaar

De voorbereidingen voor het fietstracé VAMberg zijn in volle gang. Naar verwachting kunnen de eerste wielrenners en fietsliefhebbers in de herfst van 2018 de eerste fietskilometers maken op de berg. Dat is iets later dan de provincie had gepland. Gedeputeerde Henk Brink: “We willen een kwalitatief goed fietstracé aanleggen en daarvoor is het van belang dat de ondergrond goed kan zetten, zoals dat heet in de wegenbouw. Binnenkort starten we met de aanbestedingsprocedure zodat in juli de werkzaamheden kunnen starten”.

Voor de ondergrond van het fietstracé brengt een aannemer sinds april zwarte afdekgrond aan op de VAMberg. Het gaat om grond die verplaatst moet worden vanwege de aanleg van het Dak van Drenthe, een aarden wal die het recreatieve gedeelte van de VAMberg afschermt van de stortactiviteiten.

Mountainbikeparcours

Ondertussen werkt de provincie samen met gemeente Midden- Drenthe, Afvalzorg en milieubedrijf Attero verder aan de recreatieve ontwikkeling op en rond de VAMberg. “Achter de schermen werken we aan andere onderdelen in dit project, zoals de aanleg van een parkeervoorziening aan de zuidzijde en een mountainbikeparcours. Voor dit parcours ligt een spannend en uitdagend concept-ontwerp. Dit ontwerp hebben we op basis van een schetssessie samen met diverse wielerverenigingen en leden van de werkgroep Omgeving uitgewerkt”, aldus gedeputeerde Brink.

Inloopavond

Op dinsdag 5 juni is er in dorpshuis ’t Kaampie in Drijber van 19.00 uur tot 21.00 uur een inloopavond. Belangstellenden kunnen dan het concept-ontwerp voor het mountainbikeparcours bekijken en hun reactie geven. Reacties worden meegenomen in het definitieve ontwerp, dat voor de zomervakantie wordt afgerond. In het najaar start de aanleg van het mountainbikeparcours.


Terug naar boven