accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

1 december 2011

Drenthe start trainingen veiliger landbouwverkeer

Gedeputeerde Henk Brink gaf gisteren in Emmen het startsein voor de eerste rijvaardigheidstraining voor bestuurders van landbouwvoertuigen. De training is een initiatief van het Verkeers- en Vervoerberaad Drenthe (VVBD). Het VVBD werkte hierbij samen met onderwijsinstelling Terra Next, brancheorganisatie CUMELA Nederland en verkeersschool DIBO Emmen.

Het doel van de rijvaardigheidstraining is om de komende tijd een grote groep bestuurders van landbouwvoertuigen bij te scholen in verkeersveilig gedrag en verkeersveilige voertuigen. Aan de eerste training gisteren deden 24 chauffeurs van loon- en grondverzetbedrijven uit Drenthe mee. Ze ervoeren in de praktijk hoe landbouwvoertuigen onder glibberige omstandigheden het best onder controle kunnen worden gehouden. Daarnaast kregen ze in brede zin instructie over het veilig deelnemen aan het verkeer met grote (land)bouwmachines.

Aan het einde van de dag nam gedeputeerde Henk Brink plaats in de cabine van een trekker. Hij bracht het voertuig mét aanhanger veilig tot stilstand. Vervolgens overhandigde hij de eerste deelnemers van deze nieuwe training hun getuigschriften als bewijs van deelname aan de cursus.

Extra aandacht voor landbouwverkeer

In Drenthe vinden jaarlijks zo'n honderd ongevallen plaats waarbij landbouwverkeer een rol speelt. Het VVBD wil dit aantal flink omlaag brengen. Daarom is er extra aandacht voor landbouwverkeer. Het begin van de oogsttijd afgelopen september was aanleiding voor het uitbrengen van een radio- en tv-spotje op RTV Drenthe. De spotjes wezen weggebruikers in Drenthe op het gevaar van modder op de weg, het veilig inhalen van landbouwverkeer en de risico's van afslaand landbouwverkeer. Voor de bestuurders van landbouwvoertuigen lanceerde de provincie gisteren dus een speciale rijvaardigheidstraining.


Landbouwverkeer kan op onverwachte plaatsen linksaf slaan


Wat doe je als je een brede machine tegenkomt op een smalle weg?


Modder op de weg? Gas los!

Terug naar boven