accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

27 februari 2018

Fietsers in gemeente Assen en Emmen voelen zich veilig op de fiets

In het najaar van 2017 onderzocht de ANWB wat hun leden vinden van zes belangrijke mobiliteitsthema’s, zoals fietsveiligheid en bereikbaarheid. In totaal deden 22.365 ANWB-leden uit heel Nederland mee aan het onderzoek. De gemeenten Assen en Emmen scoorden goed, zo blijkt uit het onderzoek. Met name de fietsveiligheid en bereikbaarheid in de gemeenten worden als zeer positief ervaren.
 
Maar liefst 78 procent van de ANWB-leden uit de gemeente Assen geeft aan zich (heel erg) veilig te voelen op de fiets. In de gemeente Emmen is dat 72 procent. De leden zijn ook tevreden over de bereikbaarheid. Op de vraag hoe tevreden mensen zijn over het gemak waarmee ze hun stad uitkunnen met verschillende vervoersmiddelen, reageert het overgrote deel positief. 89 procent van de deelnemers uit de gemeente Assen is zeer tevreden over het gemak waarmee ze met de fiets uit de stad kunnen komen, tegenover 85 procent in de gemeente Emmen. Voor de auto lig dat gemiddelde iets lager: 75 procent in Emmen en 69 procent in Assen.
 
Lagere score voor grote gemeenten
De Drentse gemeenten scoren vele malen hoger dan andere gemeenten in Nederland. Volgens de ANWB hebben met name de grote steden nog een flinke slag te slaan. Zo voelt 44 procent van de deelnemers zich in Amsterdam niet veilig op de fiets. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht noemt zo’n 34 procent van de ondervraagden fietsen (helemaal) niet veilig. 
 
Resultaten
De ANWB gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om een goed beeld te schetsen van de mobiliteitsthema’s. Daarnaast stuurde de ANWB de resultaten ook naar de betreffende gemeenten. Met oog op de gemeenteraadsverkiezingen hoopt de ANWB in gesprek te kunnen gaan met de gemeenten over de resultaten.  
 
Wilt u meer weten over de resultaten van het onderzoek? Klik hier om de resultaten per gemeente te bekijken.


Terug naar boven