accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

28 juni 2018

Fietsersbond wil schoolroutes veiliger maken

Steeds meer ouders brengen hun kinderen met de auto naar school. Het gevolg: meer drukte en onveiligheid. Dat komt omdat de route naar school voor kinderen soms best ingewikkeld is. Te hard rijdende auto’s, drukke oversteken en flink wat geparkeerde auto’s rondom de school. De Fietsersbond wil die ontwikkeling keren en opent een daarom meldpunt voor onveilige situaties op de schoolroute. De meldingen die binnenkomen, gaan ze gebruiken om de routes veiliger te maken.
 
Als ouders op weg naar school onveilige verkeerssituaties tegenkomen, kunnen ze die doorgeven via het meldpunt van de Fietsersbond. Met die informatie brengt de Fietsersbond de omgeving van scholen in kaart. Vervolgens bekijken lokale afdelingen van de Fietsersbond hoe ze de schoolroutes veiliger kunnen maken. 
 
Fietsen is gezond!
Veilige schoolroutes zijn belangrijk omdat er dan simpelweg minder ongelukken gebeuren in het verkeer. Daarnaast helpt een veilige route kinderen om ervaring op te doen in het verkeer. Door op de fiets naar de basisschool te gaan, kunnen kinderen oefenen om zelfstandig en veilig in het verkeer op pad te gaan. Die ervaring is ook belangrijk als kinderen naar de middelbare school gaan en vaak een eind moeten fietsen. Tot slot is fietsen van positieve invloed op de leerprestaties van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat fietsers helderder denken, creatiever zijn en zich beter kunnen concentreren. 
 
Drents verkeersveiligheidslabel
Ouders en scholen in Drenthe kunnen een veilige schoolomgeving ook stimuleren door aan de slag te gaan met het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL). Het DVL is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Om het label te halen, moet een school onder andere een veilige schoolomgeving hebben. Meer weten over het DVL? Klik dan hier.

Terug naar boven