accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

21 augustus 2018

Landelijk minder mensen met teveel alcohol op achter het stuur, aantal overtreders in Noord-Nederland gestegen

Het aantal bestuurders dat met teveel alcohol in het bloed deelnam aan het verkeer is in 2017 gedaald. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek naar alcoholgebruik in het verkeer.  In 2013 en 2015 was het landelijke percentage overtreders nog 1,7 procent, terwijl dit in 2017 is gedaald naar 1,4 procent.  Ondanks dat het landelijke percentage gedaald is, zijn er in het noorden van het land juist meer mensen met te veel alcohol op achter het stuur gekropen.

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in samenwerking met de politie worden alcoholcontroles uitgevoerd in de tien Nederlandse politieregio’s. In 2017 zijn er 13.000 blaastesten afgenomen bij automobilisten die op vrijdag- of zaterdagnacht tussen 22.00 en 4.00 uur deelnamen aan het verkeer. Op basis van deze controles kunnen uitspraken worden gedaan over de ontwikkelingen op het gebied van rijden onder invloed van alcohol.

Meer overtreders in landelijke gebieden
In de regio’s Limburg en Noord-Nederland is het percentage overtreders het hoogst. 2 procent van de bestuurders die in Noord-Nederland gecontroleerd zijn, had teveel alcohol gedronken om nog te mogen rijden. Dit percentage is gestegen ten opzichte van 2015, toen 1,5% van de bestuurders in overtreding was. De grootste dalingen van het aantal overtreders zijn in de regio’s Noord-Holland en Amsterdam. Op zaterdag werd vaker onder invloed van alcohol gereden dan op vrijdag. Hoe later op de avond of in de nacht, hoe meer bestuurders in overtreding zijn, zo bleek daarnaast uit de controles. En hoe dichterbij de eindbestemming is, hoe vaker er wordt gedronken.

Mannen gaan vaker de fout in
Net als voorgaande jaren zijn mannen vaker in overtreding dan vrouwen. Dit verschil wordt echter wel steeds kleiner. Mannen tussen de 35 tot 49 kropen het vaakst met teveel alcohol op achter het stuur. Voor vrouwen geldt dit in de leeftijdscategorie 25 tot 34 jaar.

Terug naar boven