accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

15 februari 2017

Flinke korting voor Drentse motorrijders op KNMV opleiding

De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) en het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) maken het mogelijk om als motorrijder in 2017 nog veiliger op pad te gaan. Het VVBD heeft een subsidie beschikbaar gesteld waarmee motorrijders uit Drenthe met een flinke korting kunnen deelnemen aan de KNMV VRO Risico.
 
Deze Voortgezette Rijopleiding (VRO) is een eendaagse cursus met een theoretische en praktische training die in verschillende plaatsen in de provincie wordt gegeven. Deskundige instructeurs van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) laten zien wat de knelpunten zijn die vaak oorzaak zijn van een motorongeval. Met behulp van een videoanalyse van de praktijkrit worden de volgende onderwerpen besproken: zichtbaarheid, verwachtingspatroon van automobilisten en anticiperen op de verkeerssituaties.
 
Het VVBD  vindt de VRO Risico bijzonder waardevol. Daarom biedt zij de inwoners van de provincie Drenthe een fikse korting op het cursusgeld. Deelnemers betalen dankzij de subsidie alleen een eigen bijdrage van € 50,- in plaats van de gebruikelijke € 250,-.                                                    
Foppe Koen, secretaris VVBD:
“Naast het motorveilig maken van onze wegen, vinden wij het ook belangrijk dat de motorrijder optimaal toegerust is voor zijn of haar rijtaak. De motorrijder is kwetsbaar. Daarom ondersteunt het VVBD deze training. Onze achterliggende ambitie? Samen richting Nul verkeersslachtoffers!”
 
Arjan Everink, Hoofd Verkeer en Opleidingen KNMV:
“We zijn erg blij dat het VVBD de veiligheid van haar motorrijders hoog in het vaandel heeft. De VRO Risico wordt door cursisten die hebben deelgenomen ontzettend goed beoordeeld. Zelfs ervaren motorrijders geven aan veel te leren van deze opleiding.”
 
De SWOV, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, heeft aangetoond dat de VRO Risico het gedrag in het verkeer aantoonbaar verbetert. Daarnaast heeft de KNMV als eerste en vooralsnog enige opleider het European Training Quality Label voor de VRO Risico ontvangen, het Europese kwaliteitskeurmerk voor voortgezette rijopleidingen.
 
Klik hier voor meer informatie over de VRO Risico en de cursusdata. 

 Foto: Jirri Buller 
Terug naar boven