accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

6 december 2018

Landelijke aanpak verkeersveiligheid: ‘aantal slachtoffers naar 0’

Het kabinet, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties gaan de verkeersveiligheid aanpakken. Samen streven ze naar nul verkeersslachtoffers. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vandaag bekend gemaakt. Het kabinet reageert daarmee op het opnieuw toenemen van het aantal verkeersslachtoffers.
 
De laatste jaren daalde het aantal verkeersdoden met gemiddeld 2,2 procent per jaar. Helaas stagneert die daling. Bovendien neemt het aantal verkeersgewonden de afgelopen tien jaar toe met gemiddeld 1,9 procent  per jaar. Daarom neemt het kabinet extra maatregelen.
 
Heldere en ambitieuze ambitie
Het kabinet streeft ernaar om het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer terug te brengen naar nul. Minister van Nieuwenhuizen: “Mijn intentie is helder en ambitieus: nul verkeersslachtoffers. In een dichtbevolkt land als Nederland is het een uitdaging om alle verkeersdeelnemers, met de auto, in het OV of op de fiets, veilig aan het verkeer te laten deelnemen. Gedeputeerde Henk Brink is het hier roerend mee eens. “Wij hebben in 2013 deze ambitie al uitgesproken: Samen richting Nul verkeersslachtoffers! Samen met onze verkeersveiligheidspartners werken we aan een veilig bereikbaar Drenthe. Uiteraard doen we hierbij ook een beroep op iedere weggebruiker. We kunnen het als overheid niet alleen. Verkeersveiligheid begint eigenlijk bij jezelf! Veilig gedrag is van levensbelang. Laat je niet afleiden, rijdt niet te hard en alcohol en verkeer gaan niet samen.”
 
Nieuwe plannen
De afgelopen maanden heeft de minister samen met provincies, gemeenten, vervoerregio’s en verschillende maatschappelijke organisaties een nieuwe visie op veilig verkeer ontwikkeld. Vandaag presenteert het kabinet deze gezamenlijke visie in het zogeheten ‘Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030’. Concrete acties en maatregelen worden opgenomen in landelijke en regionale uitvoeringsplannen. Er komt onder andere meer aandacht voor ouderen in het verkeer, afleiding, veiligheid op 30- en 60 km/uur-wegen, alcohol in het verkeer, veiligheid van motorrijders en waarschuwingssystemen van de dode hoek. En daarbij krijgt verkeershandhaving meer aandacht.

Terug naar boven