accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

29 maart 2017

Leerlingen obs De Hekakker Norg houden snelheidscontrole bij school

Vandaag helpen leerlingen van obs de Hekakker in Norg Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de politie een handje met een snelheidsmeting aan de Asserstraat. De leerlingen meten met een lasergun de snelheid van alle auto’s die langsrijden. Ze doen dat, omdat er geregeld meldingen binnenkomen bij het VVN Participatiepunt over weggebruikers die te hard rijden op de Asserstraat.  Dat is gevaarlijk, want de kinderen moeten de straat oversteken om naar school te gaan. Met de actie vragen ze aandacht voor de gereden snelheid op hun school-thuisroute.

Tijdens de actie meten de kinderen samen met een vrijwilliger van VVN de snelheden van het autoverkeer. Vervolgens geven ze de gemeten snelheid via een portofoon door aan de politie die verderop staat. Zij houden hardrijders staande en daarna spreken de kinderen zelf de bestuurders aan op hun gedrag. Weggebruikers krijgen geen boete, maar worden zo wel direct geconfronteerd met de kwetsbare verkeersdeelnemers die ze in gevaar brengen. Tot slot geven de leerlingen bestuurders informatie mee over de remweg. Velen weten niet dat de remweg bij 50 km/uur twee keer zo langs is als bij een snelheid van 30 km/uur. 

Terug naar boven