accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

20 april 2017

‘Maak van verkeersveiligheid nationale prioriteit’

Gedeputeerde Henk Brink bepleit al jaren: "We moeten samen werken aan verkeersveiliger gedrag. Samen richting Nul verkeersslachtoffers!". De ANWB, VVN en dertig andere partijen roepen nu de Tweede Kamer en het Kabinet op om van verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken. De provincie Drenthe staat daar volledig achter.
 
De tweeëndertig organisaties signaleren dat de verkeersveiligheid achteruit holt. Het aantal verkeersdoden neemt voor het eerst sinds jaren toe. Om die reden hebben de partijen de afgelopen maanden een Verkeersveiligheidsmanifest uitgewerkt. In het manifest spreken de betrokken organisaties uit, dat het aantal verkeersslachtoffers niet met één maatregel kan worden teruggebracht. Alleen een combinatie van een goede infrastructuur, veilige voertuigen en goed gedrag helpt het aantal terug te dringen. Het beter benutten van kennis en innovatie zijn ook nodig, net als effectievere handhaving en betere monitoring. In het manifest staan tientallen aanbevelingen, waaronder het beter inrichten van 30km-zones en een veiligere fietsinfrastructuur. Ook door middel van veiligere en slimmere voertuigen kan de verkeersveiligheid worden vergroot.
 
Download het volledige persbericht over het manifest en het manifest zelf onderaan deze pagina.  

DownloadsTerug naar boven