accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

29 mei 2018

Nieuwe borden langs N34 voor veiliger rijgedrag

Als u regelmatig over de provinciale weg N34 tussen De Punt en Coevorden rijdt, heeft u misschien wel gezien dat er nieuwe borden langs de weg staan. De borden wijzen weggebruikers op de gevaren van inhalen, keren op de weg en afleiding in het verkeer. Belangrijk, want hierdoor ontstaan er op de N34 regelmatig gevaarlijke situaties. De borden zijn onderdeel van een campagne van provincie Drenthe. De campagne heeft als doel de verkeersveiligheid op de N34 te verbeteren.
 
De provincie gebruikt nieuwe slogans om in te spelen op onveilig verkeersgedrag van mensen die keren op de weg, onveilig inhalen of zich laten afleiden. Deze onderwerpen verdienen veel aandacht op de N34.   
 
Keren op de weg
Keren op de weg is verboden op de N34 en bovendien levensgevaarlijk. Het nieuwe bord langs de N34 roept mensen die fout zijn gereden op door te rijden en de volgende afslag te nemen. Daar kunnen ze veilig de goede weg (terug) nemen.  
 
Inhalen
Een ander gevaar op de N34 wordt veroorzaakt door mensen die gevaarlijk inhalen. Inhalen is op verschillende delen van de N34 verboden. Dat is te zien aan de witte strepen aan weerszijden van de groene middenstreep. Bij doorgetrokken witte strepen is inhalen verboden. Op de nieuwe borden langs de N34 staat daarom de boodschap ‘Blijf hier op je eigen weghelft’.
 
Bij delen van de weg met onderbroken witte strepen, mag u inhalen als de weg vrij is en de situatie veilig. Op de nieuwe borden staat dan ook ‘Inhalen? De hele weg goed gezien?’. Haal dus nooit zomaar in, maar gebruik uw verstand en bepaal of het daadwerkelijk veilig kan.
 
Aandacht in het verkeer
Tot slot vraagt de provincie aandacht voor afleiding in het verkeer. Veel mensen zijn achter het stuur met andere dingen bezig dan met autorijden. Een paar seconden niet opletten kan grote gevolgen hebben voor uw veiligheid en die van anderen. Moet u onderweg toch iets belangrijks doen? Zoek dan een parkeerplaats of andere veilige plek, zoals een tankstation of een P+R-terrein.   

Klik hier voor meer informatie over de campagne. 

Terug naar boven