accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

26 juni 2019

Rotondes en hun regels

Als u zich regelmatig in het verkeer begeeft, dan is het u vast opgevallen dat steeds meer kruispunten worden vervangen door rotondes. Dat is niet zomaar. Rotondes zijn namelijk veiliger dan kruispunten en het verkeer stroomt er sneller door. Daarnaast vergen kruispunten minder onderhoud dan verkeerslichten en ‘werken’ ze altijd. Maar, hoe neem je een rotonde nou écht veilig? Wanneer geef je fietsers voorrang? En, is richting aangeven verplicht of niet?
 
Weggebruikers die een rotonde verlaten, zijn verplicht om hun richting aan te geven. Sommige automobilisten die een rotonde oprijden, geven richting aan naar links, omdat ze de rotonde driekwart nemen. Dat is niet verplicht, maar wel duidelijk voor andere weggebruikers op of rond de rotonde.
 
Voorrang
De voorrang op een rotonde wordt geregeld door verkeersborden. Kijk daarom goed naar de verkeersborden. Ook haaientanden en zebrapaden geven aan wie er voorrang heeft.
 
Fietsers
Meestal ligt er een fietspad rond de rotonde. Zo’n fietspad heeft soms twee rijrichtingen. Let goed op de bebording en haaientanden. Die geven aan wie voorrang heeft. Het kan ook voorkomen dat er een fietsstrook óp een rotonde ligt. Zo’n strook is meestal rood gekleurd. Voor fietsers geldt dan: bestuurders óp de rotonde hebben voorrang op het naderend verkeer.
 
Turborotonde
Naast ‘gewone’ rotondes zijn er tegenwoordig ook zogeheten turborotondes.  Een turborotonde is een rotonde met meer dan één rijstrook. Weggebruikers moeten voordat ze de rotonde oprijden, voorsorteren en de juiste rijstrook kiezen. Zo worden ze vanzelf van de binnenste naar de buitenste rijstrook geleid. Kijk bij turborotondes goed naar de bewegwijzering, zodat u op tijd de goede rijstrook kunt kiezen. Belangrijk, want op een turborotonde kunt u niét van rijbaan wisselen.


Terug naar boven