accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

21 september 2017

Uitreiking buurtlabel aan drie wijken van Meppel

 
Op zaterdag 23 september wordt het Buurtlabel Veilig Verkeer aan drie wijken van Meppel uitgereikt. Om 14:00 uur reiken de wethouder, de heer Roelof Pieter Koning en bestuurslid van VVN district Drenthe, de heer Alex Dul, het label uit aan de Verkeerswerkgroep die zich inzet voor de wijken Berggierslanden, Koedijkslanden en Slingenberg. De uitreiking vindt plaats op de het Sportpark Koedijkslanden.
 
Aandacht voor een veilige woonomgeving
De Berggierslanden is een nieuwbouwwijk met veel jonge gezinnen waar het prettig wonen is. Om dit zo te houden is door enkele bewoners uit de wijk een verkeerswerkgroep opgericht. De werkgroep organiseert allerlei acties om mensen bewust te maken van hun verkeersgedrag en zo de verkeersveiligheid op peil te houden. Al snel kwamen vanuit de wijken Slingenberg en Koedijkslanden signalen dat zij graag aanhaken bij dit initiatief. De werkgroep is begonnen met het uitdelen van 30km/u stickers die bewoners op hun kliko hebben geplakt. Op deze manier worden bestuurders herinnerd aan de maximumsnelheid. Op de dag van de uitreiking wordt een remwegdemonstratie gegeven, waarbij het verschil in remweg tussen 30km/u en 50km/u wordt aangetoond. In de week na de uitreiking, op donderdag 28 september, zullen de kinderen uit de wijk samen met de politie en VVN een publieksvriendelijke lasergunactie actie houden. Naast al deze bewustwordingsacties worden er met de gemeente constructieve gesprekken gevoerd over knelpunten die zijn aangedragen door bewoners.
 
Buurtlabel Veilig Verkeer
Bewonersgroepen die structureel werken aan de verkeersveiligheid in de buurt, wijk of dorp komen in aanmerking voor het Buurtlabel Veilig Verkeer van VVN. De toekenning van dit label betekent niet dat een buurt 100% verkeersveilig is, maar dat buurtbewoners en andere organisaties de handen ineen hebben geslagen om de buurt zo verkeersveilig mogelijk te maken. De bewonersgroep heeft de intentie om gedurende een periode van drie jaar minimaal één maal per jaar een buurtactie te organiseren. Hiermee wordt een duurzame verkeersveilige buurt beoogd.

Terug naar boven