accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

26 juni 2017

Verkeersbrochure nieuwkomers in Nederland 

Begin 2016 werd de brochure ‘Verkeer in Nederland. Veilig lopen en fietsen’ voor nieuwkomers in Nederland ontwikkeld. In de brochure staan de belangrijkste Nederlandse verkeersregels voor voetgangers en fietsers. Mensen die nieuw zijn in ons land, bijvoorbeeld vluchtelingen, kennen onze verkeersregels vaak niet. In de brochure worden deze uitgelegd, via met name illustraties, zodat mensen van verschillende achtergronden de uitleg kunnen ‘lezen’. Daarnaast is de begeleidende tekst in vijf talen opgenomen: Nederlands, Engels, Frans, Arabisch en Tigrinya (de taal die in Eritrea wordt gesproken).

Personen, bedrijven en organisaties die interesse hebben in of vragen hebben over de brochure kunnen daarover contact opnemen met Ingeborg Mulder, team Verkeer en Vervoer: i.mulder@drenthe.nl. Wilt u liever de online versie bekijken? Klik dan hier.

De brochure is ontwikkeld door Verkeerswijzer Groningen. 

Terug naar boven