accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

21 februari 2019

Vier op de vijf jongeren rijden weleens te hard

Vorig november en december liet TeamAlert een onderzoek uitvoeren naar het rijgedrag van jongeren tussen de 18 en 24 jaar. 329 jongeren met een autorijbewijs vulden een vragenlijst in en 86% gaf aan weleens te hard te rijden.

De jongeren kregen vier soorten wegen voorgelegd: twee wegen binnen de bebouwde kom en twee wegen daarbuiten. Vervolgens werd aan ze gevraagd hoe hard ze daar rijden. 39% gaf aan te hard te rijden op alle voorgelegde wegen. Het merendeel vindt dat 10 kilometer per uur harder rijden dan de maximaal toegestane snelheid op een 80 kilometerweg of snelweg niet zo erg is.

Redenen
61% van de jongeren rijdt te hard om mee te rijden met de rest van het verkeer en 36% doet dit om op tijd te komen. Meer dan de helft van de jongeren rijdt weleens onbewust te hard. Er is een kleine groep die echt gevaarlijk hard rijdt. Zij doen dit omdat het bij hun persoonlijkheid hoort, het hen een goed gevoel geeft, vanwege sociale druk of omdat de omstandigheden dit uitlokken.


Terug naar boven