accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.
4-12 jaar

WEVER-toets

WEVER staat voor: op Weg naar Effectieve VERkeerseducatie. Het is een (landelijke) online verkeerstoets voor groep 8. De uitslag van de toets brengt in kaart in hoeverre leerlingen over relevantie eindcompetenties beschikken om veilig aan het verkeer deel te nemen op de fiets. De school kan hiermee in beeld brengen wat het effect is van de ingezette verkeerseducatie op school. 

Voor wie: groep 8 
Door wie: leerkracht
Aanvragen: via het activiteitenplan behorend bij het Drents Verkeersveiligheidslabel. De regiocoördinatoren kunnen scholen ook benaderen met de vraag of de school wil deelnemen.


Dit project staat dit jaar niet meer op de kalender.
Aanmelden of meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Terug naar boven