accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.
12-16 jaar
16-25 jaar

Boemerang Masterclass

De Boemerang Masterclass wordt gepresenteerd op het toneel van de aula van de school aan alle leerlingen van 15 jaar en ouder (maximaal 100 leerlingen). In een wisselende setting van beeld, geluid en gesproken tekst worden de leerlingen geconfronteerd met de mogelijke gevolgen van verkeerde beslissingen en risicovol gedrag in het verkeer.Een aantal personen vertelt vanuit hun eigen perspectief over de gevolgen van een verkeersongeval. Zo vertelt een verkeersslachtoffer uit eigen ervaring over een ongeluk en de invloed daarvan op zijn/haar leven. Daarnaast vertelt een ouder van een slachtoffer (meestal een medewerker van slachtofferhulp) over de gevolgen van het ongeluk voor een gezin, bijvoorbeeld schrik, angst, aanpassing van de woning bij (tijdelijke) invaliditeit, verhuizing, spanningen in het gezin, enz. Enkele hulpverleners van politie, GG&GD en brandweer vertellen over hun inzet en hun emoties tijdens en na de hulpverlening bij een ongeval met letsel.

De verhalen van de betrokkenen worden afgewisseld met indringende beelden van ongevallen (foto-impressies) en geluids- en muziekfragmenten. Meteen na afloop wordt in klassikaal verband onder leiding van de (vooraf geïnstrueerde) klassendocent nagepraat over de Masterclass. Dan kunnen de leerlingen ook eigen ervaringen met gevaarlijk gedrag in het verkeer uitwisselen. Het plenaire programma duurt ongeveer 1 lesuur, net als de klassikale evaluatie.


Dit project staat dit jaar niet meer op de kalender. Houd deze website in de gaten om te zien wanneer we het volgend jaar weer aanbieden!
Aanmelden of meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Terug naar boven