accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.
16-25 jaar
25-60 jaar

Het Drentse project ‘De Derde Helft’ is gericht op bezoekers van sportkantines, buurthuizen en wijkcentra. Het project wijst hen op de gevaren van de combinatie alcohol en verkeer. De organisatie en uitvoering van het project is in handen van ZAT (Zero Alcomobilisme Trial) Projectenbureau. Zij zetten een week lang een aantal middelen in om het onderwerp onder de aandacht te brengen, zoals apparatuur voor ademanalyse, posters, stickers, bierviltjes en redactionele artikelen voor een clubblad of wijkkrant. Ook houden ze interviews met de kantinebezoekers.

Na een week wordt De Derde Helft afgesloten met een Bob-theater. Het project wordt dan samen met de sportvereniging, het buurthuis of wijkcentrum geëvalueerd.


Dit project staat dit jaar niet meer op de kalender.
Aanmelden of meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Terug naar boven