accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.Regio Zuidoost

12-16 jaar

Verkeersmarkt

Een Verkeersmarkt is een interactieve markt, waarbij jongeren zoveel mogelijk zelf ervaren wat verschillende verkeersdeelnemers meemaken in het verkeer. Op een Verkeersmarkt worden de jongeren geconfronteerd met hun eigen risicovolle gedrag in het verkeer en de mogelijke gevolgen daarvan. Het doel van de markt is om de jongeren bewuster en veiliger aan het verkeer te laten deelnemen. Onderdelen en onderwerpen die tijdens de markt aandacht krijgen zijn bijvoorbeeld: een blindenparcours, een rolstoelparcours, de veilige fiets en fietsvaardigheid, de dode hoek, een reactietest, alcohol en verkeer, een botsbaan en de remweg van een auto.De markt wordt georganiseerd in parallelsessies. In kleine groepjes bezoeken de leerlingen alle onderdelen van de markt. Elk onderdeel duurt ongeveer 20 minuten. Het totale programma duurt een dagdeel en is geschikt voor maximaal 100 leerlingen.


16DEC Havo/VWO Esdal College Oosterstraat
Emmen
Aanmelden of meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Regiocoƶrdinator Zuidoost-Drenthe
(gemeente Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen)
Karin Pasjes
(06) 44 08 88 73
rczuidoost@veiligbereikbaardrenthe.nl

Terug naar boven