accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

28 november 2017

Aanleg fietstracé VAM-berg start voorjaar 2018

In het voorjaar van 2018 start de uitvoering van het project ‘Fietsen op de VAM-berg’. De VAM (Vuil Afvoer Maatschappij) is een voormalig afvalverwerkingsbedrijf. Afgelopen donderdag, 23 november, presenteerde provincie Drenthe het definitieve ontwerp van het nieuwe fietstracé op de VAM-berg, tijdens een informatiebijeenkomst voor inwoners. Gedeputeerde Henk Brink: “We realiseren een bijzonder fietsparcours op de VAM-berg. Zeker voor de sportieve fietser. De verschillende aandachtspunten vanuit de omgeving zijn verwerkt in dit ontwerp. Ook hebben we het parcours technisch uitvoerig laten doorrekenen en zoals het nu is uitgewerkt, kunnen we het gaan uitvoeren”.

In het ontwerp kruist het fietstracé zo min mogelijk met de wandelpaden op de VAM-berg, is aandacht voor de aansluitingen van bestaande wegen op het nieuwe tracé en blijft de werkweg naar Attero toegankelijk. Ook is aan de zuidkant een parkeerterrein opgenomen in het ontwerp.

Voor de landschappelijke inpassing van het ontwerp en de aansluiting op bestaande wegen en paden gaat de provincie de komende maanden samen met Attero, gemeente Midden Drenthe en de inwoners aan de slag.Terug naar boven