accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

27 februari 2017

Aantal snelheidsovertreders daalt drastisch na campagne op N31 en N33

 
De campagne die Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie hebben gevoerd op de N31 en N33 is zeer succesvol. Het aantal snelheidsovertreders is sinds de start van de campagne in mei 2016 gedaald met 48 procent op de N31 en 55 procent op de N33. De officiële campagneperiode is nu ten einde, maar de twee wegen blijven onder de aandacht van de politie. En de borden die aandacht vragen voor de maximumsnelheid blijven voorlopig staan.
 
Zowel de politie als Rijkswaterstaat signaleerden voorafgaand aan de campagne dat veel weggebruikers de limiet van 100 km/uur op de N31 en N33 overschreden. Zij zetten daarom samen een campagne op. Belangrijke doelstelling was om het aantal extreme snelheidsovertreders te halveren. Zes maanden lang is er intensief campagne gevoerd op de N31 en N33. Met een combinatieaanpak van onder meer mottoborden langs de weg, geïntensiveerde politiecontroles, hectometerpaaltjes met daarop de limiet, promotieacties en online voorlichting is de geldende limiet onder de aandacht gebracht bij de weggebruikers.
 
Staandehoudingen
De politie heeft op beide wegen zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. De politie richtte zich daarbij vooral op de grovere overtredingen. Door snelheidsovertreders staande te houden kon de politie met hen in gesprek gaan over hun rijgedrag. Daarbij werden soms ook beelden van de dashcam getoond. De staandehoudingen hebben bovendien een preventief effect, omdat het ook voor de andere weggebruikers zichtbaar is dat de politie controleert op de weg.
 
Resultaten
Uit metingen die voorafgaand aan de campagne en erna zijn gehouden, blijkt dat het aantal (extreme) hardrijders op beide autowegen flink is gedaald. Op de N31 is het aantal mensen dat de limiet van 100 km/uur overschrijdt, gedaald met gemiddeld 48 procent. Op de N33 is dit aantal met 55 procent gedaald. Ook zijn er een stuk minder extreme snelheidsovertreders op beide wegen. Zowel op de N31 als op de N33 is het aantal mensen dat 130 km/uur of harder rijdt, gedaald met 86 procent. Doelstelling van de campagne was dat het aantal extreme snelheidsovertreders zou dalen met minstens 50 procent, dit doel is dus ruim behaald. Daarnaast blijkt dat de gemiddelde snelheid op de twee wegen duidelijk lager is na de campagneperiode. Op de N31 is de gemiddelde snelheid gedaald met 9 km/uur. Op de N33 is de gemiddelde snelheid gedurende de campagneperiode met 15 km/uur gedaald.
 
Blijvende aandacht
Ondanks dat de campagneperiode is afgelopen, blijven de N31 en N33 onder de aandacht van de politie. Met zowel opvallende als onopvallende voertuigen wordt op deze wegen nog regelmatig gecontroleerd op onder meer snelheid.

Kijk voor meer informatie over de campagne op www.rijkswegennoord.nl.

Terug naar boven