accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

18 juli 2018

Afsluiting Jaagpad Meppel

Het Jaagpad langs de Drentsche Hoofdvaart bij Meppel tussen de aansluiting op de A32 en de Paradijssluis is momenteel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De provincie Drenthe en het Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben de gemeente Meppel gevraagd deze tijdelijke maatregel te nemen uit voorzorg, omdat er vorige week een lekkage in de dijk werd vastgesteld. Deze werd veroorzaakt door de aanhoudende droogte.

De lekkage bevond zich op één locatie aan de kade van de Drentsche Hoofdvaart tussen de weg en het achterland en is inmiddels hersteld. De dijk wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. In afwachting hiervan blijft het Jaagpad voorlopig gesloten.

Fietsers en wandelaars kunnen gebruik blijven maken van de weg.Terug naar boven