accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

13 september 2017

Inloopavond aanleg rotondes Europaweg Coevorden

Op maandag 25 september houden de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden een inloopavond over de aanleg van twee rotondes in de Europaweg (N863) en de aanpak van de entree van het sportpark Klinkenvlier. De inloopavond vindt plaats van 16.30 tot 20.00 uur in de kantine van voetbalvereniging CSVC, Klinkenvlier 3, 7742 PG Coevorden.

Bewoners van de omliggende wijken, gebruikers van het sportpark en alle andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om binnen te lopen met vragen over  de gang van zaken rond de bouwwerkzaamheden. Er is informatie over de omleidingen en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Ook zijn er tekeningen te bekijken van de nieuwe verkeerssituatie met rotondes en van de nieuwe entree van het sportpark.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de twee nieuwe rotondes in de N863 zijn inmiddels van start gegaan: het verleggen van kabels, leidingen en sloten. De bouw van de rotondes en de nieuwe entree van het sportpark gaan half oktober beginnen en duren, afhankelijk van het weer, tot het einde van het jaar.

Nieuwe situatie

De rotondes komen te liggen aan weerzijden van de Rondweg (N382). De op- en afritten van deze weg sluiten aan op de rotondes. De oostelijke rotonde krijgt een extra aftakking waar de toegangsweg naar het sportpark Klinkenvlier op wordt aangesloten. Hierdoor verbetert de veiligheid voor fietsers van en naar het sportpark aanzienlijk.Terug naar boven