accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

16 juni 2017

Inloopbijeenkomst over fietssnelweg Assen-Groningen

Op woensdag 28 juni organiseren de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Haren, Groningen en Tynaarlo een inloopbijeenkomst in Dorpshuis De Pan in Vries. De bijeenkomst staat in het teken van een fietssnelweg tussen Assen en Groningen die de provincies en gemeenten willen realiseren langs het Noord-Willemskanaal. Inwoners worden uitgenodigd om mee te denken over de verdere uitwerking.

Iedereen die mee wil denken over de toekomstige fietssnelweg is welkom op woensdag 28 juni 2017 tussen 16.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis De Pan, Nieuwe Rijksweg 4 in Vries. 

Ontwerpen
Om voor de Fietssnelweg inspiratie op te doen hebben vorig jaar vijf creatieve bureaus ieder een toekomstbeeld geschetst van de Fietssnelweg. De volgende stap is het maken van een schetsontwerp. De partners willen daarvoor krachten bundelen, zodat er zoveel mogelijk ideeën, wensen en creativiteit meegenomen kunnen worden in de schets. Voor het trajectdeel tussen de Van Ketwich Verschuurlaan en de Witte Molen is door de provincie Groningen al een plan gemaakt, omdat op dat deel onderhoud aan de dijk noodzakelijk is.

Informatie en stand van zaken
Tijdens de inloopbijeenkomst zijn medewerkers van beide provincies en gemeenten aanwezig. Zij geven informatie over het proces en zijn benieuwd naar reacties en ideeën. Ook kunnen geïnteresseerden zich opgeven voor deelname aan de werksessies die binnenkort plaatsvinden.Terug naar boven