accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

16 maart 2018

Nieuwe website online over autonoom vervoer in Noord-Nederland

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen hebben de handen ineengeslagen om samen dé pilotregio voor autonoom vervoer te worden. Autonoom vervoer (ook wel zelfrijdend vervoer) is vervoer dat zich zonder bestuurder van a naar b kan verplaatsen. De drie noordelijke provincies zien deze vorm van vervoer als manier om de bereikbaarheid en leefbaarheid van het noorden te behouden en verbeteren. Op de website www.autonoomvervoernoord.nl staan sinds deze week de plannen die Noord-Nederland heeft op het gebied van autonoom vervoer. De nieuwe website laat zien wat de nieuwste ontwikkelingen zijn, maar ook hoe bedrijven en kennisinstellingen hieraan kunnen meedoen. Organisaties die interesse hebben, kunnen zich aanmelden via info@autonoomvervoernoord.nl.

Ambulancedrone

Op steeds meer plaatsen vinden in de komende periode testen plaats met autonoom vervoer over zowel de weg, het spoor, het water en door de lucht. Gedeputeerde Henk Brink: “In het noorden doen we verschillende testen met deze innovatieve vorm van vervoer. Zo werken we samen met de DroneHub Groningen Airport Eelde aan drone-toepassingen. Binnenkort wordt geëxperimenteerd met een drone die medicijnen van Lauwersoog naar Schiermonnikoog brengt. Op het gebied van personenvervoer, bijvoorbeeld via een zelfrijdend busje, is de provincie Drenthe nog in gesprek met verschillende partijen voor een mogelijke test-situatie. Belangrijk hierbij is dat er een serieuze vervoersvraag is vanuit de omgeving."Terug naar boven