accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

10 juli 2017

Obs ’t Eenspan uit Emmen ‘Fietsschool van Drenthe 2016-2017’

De afgelopen maanden streden Drentse scholen om de titel ‘Fietsschool van Drenthe’. Op vrijdag 7 juli maakte gedeputeerde Henk Brink de winnaar bekend. Obs ’t Eenspan uit Emmen mag zich een jaar lang ‘Fietsschool van Drenthe’ noemen. Zij kregen de ‘Gouden Fiets’ uitgereikt en mogen meedoen aan een wieler-experience bij het wielercentrum in Assen.

De wedstrijd ‘Fietsschool van Drenthe’ is onderdeel van het project ‘Op Fietse naar school’, dat past binnen de provinciale programma’s ‘Op Fietse’ en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Met dit project worden jongeren gestimuleerd om op de fiets naar school te gaan. Door diverse activiteiten te organiseren, hebben de scholen de kans gekregen hun school te profileren op fietsgebied.

17-080 Foto bij Fietsschool van Drenthe - Foto Bas Eefting

Vergroten fietsveiligheid en eigen verantwoordelijkheid
Obs ’t Eenspan uit Emmen organiseerde tal van activiteiten voor al haar leerlingen. De activiteiten leveren een bijdrage aan de fietsveiligheid en meer bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen. Zo schreef de school onder andere een wedstrijd uit voor het ontwerpen van een nieuw verkeersbord. Door het bord is de situatie veiliger geworden en hebben fietsers de ruimte.

Gedeputeerde Henk Brink: “Fietsen is gezond en voor de jeugd is dagelijkse beweging belangrijk en onmisbaar. Fietsers en zeker jonge fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Het is daarom goed om op een leuke manier aandacht te hebben voor de fiets en fietsveiligheid.”

Meer leuke en leerzame initiatieven
Ook de scholen die buiten de prijzen vielen, hebben goede initiatieven laten zien. Zo richtte de ouderraad van Obs de Lindelaar uit Westerbork (fietsschool van Drenthe in 2015-2016) een Facebookpagina op om alle fiets-gerelateerde activiteiten onder de aandacht te brengen. Bij PRO Assen staat de fiets centraal om leerlingen te leren over techniek. En de leerlingen van Obs Schuilingsoord in Zuidlaren lieten zien zich niet tegen te laten houden door slecht weer, lekke banden of kapotte fietsen: zij gingen op de fiets op schoolreis!Terug naar boven