accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

28 juli 2017

Veel belangstelling voor inloopavonden N375 Duurzaam Veilig

De provincie Drenthe en de gemeente De Wolden werken samen aan het duurzaam en veilig inrichten van de N375 tussen Pesse en Meppel. In dat kader organiseerden ze op 21 juni en 12 juli inloopavonden in Ruinen en Koekange. Verspreid over twee avonden hebben meer dan 130 inwoners zich door medewerkers van de provincie en gemeente laten informeren over het proces van de aanpak 'N375 Duurzaam Veilig' en de vorderingen tot nu toe. 

Via informatiepanelen (pdf, 8.3 MB) werden de aanwezigen geïnformeerd over de achtergrond van de aanpak ‘N375 Duurzaam Veilig’. Op de panelen stond daarnaast informatie over de huidige situatie ten aanzien van weggebruik, ongevallen en gebruik van de gelijkvloerse oversteken bij onder meer Berghuizen, de Gijsselterweg en de Defensieweg.

Maatregelen
Eén van de maatregelen om te komen tot een duurzaam en veilige inrichting van de N375 is het verwijderen van de gelijkvloerse oversteken op de N375. Aanwezigen konden hun eigen ideeën, belangen en oplossingsrichtingen met betrekking tot de aanpak van de gelijkvloerse oversteken kenbaar maken.

Vervolgstappen
De resultaten van de informatiebijeenkomsten zijn besproken binnen werkgroepen, bestaande uit een vertegenwoordiging uit het gebied. In overleg met de werkgroepen wordt bekeken of de gelijkvloerse oversteken daadwerkelijk kunnen worden opgeheven of dat een verbinding voor fiets- en/of landbouwverkeer behouden moet blijven. Indien dit het geval is, wordt gezocht naar oplossingen om deze verbindingen duurzaam en veilig (dus niet gelijkvloers) in te richten.Terug naar boven