accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

19 juni 2018

Verdubbeling N34 tussen Coevorden en Emmen gaat door

De verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen is een feit. De Raad van State heeft vorige week het bestemmingsplan van de gemeente Coevorden definitief vastgesteld. Daarmee kan de verdubbeling nu echt doorgaan. Gedeputeerde Staten hebben besloten om de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen in twee delen aan te besteden. De provincie verwacht hiermee nog dit jaar te kunnen starten. In het voorjaar van 2019 begint dan de uitvoering van het eerste deel, rondom Coevorden.

Gedeputeerde Henk Brink: "Onze ambitie met de verdubbeling is de N34 zo snel mogelijk veiliger te maken en de bereikbaarheid te vergroten. We verwachten dat we in juli kunnen starten met de aanbesteding. Het contract met een aannemer, voor het deel tussen Coevorden-Noord en het klaverblad Holsloot (A37), hopen we in december dit jaar te kunnen ondertekenen."

Lokale partijen aan de slag
De provincie vindt het belangrijk om het lokale partijen een kans te geven om zich in te schrijven voor de aanbesteding van de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen. Het deel bij Emmen zal rond de zomer van 2019 worden aanbesteed. Halverwege 2020 zullen beide delen verdubbeld zijn. Met dit omvangrijke project voor de komende jaren is in totaal een investering van €39 miljoen gemoeid.

Gedeeltelijke verdubbeling Emmen-De Punt
Ook op andere delen van de N34 wil de provincie aan de slag met het verbeteren van de N34 als het gaat om verkeersveiligheid en doorstroming. Hierbij is bijzondere aandacht voor het verkeersplein Gieten. In juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten besloten om een verkenning te starten naar een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen Emmen en De Punt. Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten om in te stemmen met de voorgestelde werkwijze. Dit is de start van de eerste fase van de gedeeltelijke verdubbeling. Besluitvorming over noodzaak en vaststelling van mogelijke tracés vindt naar verwachting een jaar later plaats. Bewoners, gemeenten en andere belanghebbenden worden hierbij betrokken.Terug naar boven