accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

8 december 2017

Verkenning fietssnelweg Assen-Groningen klaar

De verkenning voor de fietssnelweg tussen Assen en Groningen is klaar. Verschillende onderdelen van de fietssnelweg, die lopen door de gemeenten Assen, Tynaarlo, Haren en Groningen, zijn opgenomen in een zogeheten 'eindbeeldstudie'. De plannen zijn op donderdag 7 december gepresenteerd. Ze zijn tot stand gekomen op basis van toekomstbeelden uit 2016, eisen vanuit beide provincies en betrokken gemeenten en wensen van belanghebbenden. In de eindbeeldstudie zijn mogelijke varianten van de fietssnelweg opgenomen, knelpunten in beeld gebracht en uitgangspunten benoemd voor de verdere uitwerking van de plannen. 

Gedeputeerde Henk Brink: “Met de aanleg van de fietssnelweg Assen-Groningen willen de gemeenten, de provincies Groningen en Drenthe en andere betrokkenen bijdragen aan een goede bereikbaarheid van de regio Groningen-Assen, een gezonder leven stimuleren en een impuls geven aan toerisme en recreatie. Daarnaast draagt de fietssnelweg bij aan minder autoverkeer en dus minder uitstoot van schadelijk stoffen.”

Verdere uitwerking
In 2018 wordt de verkenning verder uitgewerkt. Het verschilt per gedeelte of nader onderzoek nodig is of dat er relatief eenvoudig een uitvoeringsplan kan worden opgesteld. De uitvoeringsplannen worden op termijn ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden van Assen, Tynaarlo, Haren en Groningen en waar nodig aan Provinciale Staten. Voor de realisatie van een vier meter breed betonpad tussen de Van Ketwich Verschuurlaan en de Witte Molen is het budget al vastgesteld.

Klik hier voor meer informatie over de plannen voor de nieuwe fietssnelweg.  Terug naar boven