accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

24 oktober 2017

Voortgang N375 Duurzaam Veilig 

De provincie Drenthe en de gemeente De Wolden werken samen aan het veiliger maken van de N375. Hiervoor stellen de provincie en gemeente gezamenlijk een uitvoeringsplan op. Dit plan bevat maatregelen die nodig zijn om de N375 tussen Pesse en Meppel te laten voldoen aan de richtlijnen Duurzaam Veilig.

Eén van de maatregelen om te komen tot een duurzame en veilige inrichting van de N375 is de aanpak van de gelijkvloerse oversteken op de N375. Gelijkvloerse oversteken zijn hier niet toegestaan, omdat het niet veilig genoeg is. Dit vanwege het verschil in snelheid en richting tussen overstekend (fiets)verkeer en doorgaand verkeer op de N375. Het uitgangspunt bij de aanpak van de oversteken is nu dat de gelijkvloerse oversteek komt te vervallen. Een duurzaam en veilig alternatief wordt nog onderzocht, zodat verkeersdeelnemers de N375 op deze locatie nog wel kunnen kruisen.

Inloopavond N375
Na de eerste overleggen met de werkgroepen en de inloopavonden in juni en juli 2017 zijn alle genoemde oplossingen beoordeeld op haalbaarheid. Op basis van deze beoordeling zijn een aantal oplossingen afgevallen. Tijdens de inloopavond op 17 oktober zijn de verkeerskundige en ruimtelijke effecten van de haalbare oplossingsrichtingen (pdf, 6.2 MB) vervolgens gepresenteerd. De aanwezigen konden per gelijkvloerse oversteek en oplossing motiveren waarom dit voor hen wel of geen wenselijke oplossing is en waarom de verbinding behouden moet blijven.

Vervolgstappen
De resultaten van de informatiebijeenkomst vormen, samen met de input vanuit de overleggen met de werkgroepen en eerdere inloopbijeenkomsten, de basis voor het overleg tussen provincie en gemeente. In dit overleg wordt bekeken bij welke oversteek maatregelen nodig zijn om de verbinding voor fiets- en/of gemotoriseerd verkeer behouden moet blijven. Indien dit het geval is, wordt gezocht naar een duurzaam veilig alternatief voor de verbinding (dus niet gelijkvloers).Terug naar boven