accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

3 april 2017

Weggebruikers geven mening over N34

‘Welke gevaarlijke verkeerssituaties kom jij vaak tegen op de N34?’ Deze vraag stelde de provincie Drenthe onlangs via Facebook aan weggebruikers. Zij konden kiezen uit drie gevaarlijke rijgedragingen: inhalen, iets anders doen achter het stuur en keren op de weg. De Facebookactie is een onderdeel van de voorlichtingscampagne ‘N34 Samen richting Nul verkeersslachtoffers!’. Met de campagne wil de provincie een eind maken aan de ongelukken op de provinciale weg tussen De Punt en Coevorden.

De meeste mensen, 72 in totaal, zien weggebruikers vaak inhalen op de weg. De reden hiervoor is volgens hen dat er op de weg regelmatig te langzaam wordt gereden. Ook haast zou een oorzaak kunnen zijn.

Afslaan, agressief rijgedrag en bumperkleven
Naast inhalen zien 37 deelnemers weggebruikers keren op de weg. Dat gebeurt vooral bij tankstations en parkeerplaatsen. Er zijn weinig deelnemers die zien dat weggebruikers iets anders doen achter het stuur, slechts 8. 44 deelnemers noemden ander gedrag, zoals te langzaam rijden, afslaan op plekken waar het niet mag, agressief rijgedrag en bumperkleven.

N34 Samen richting Nul verkeersslachtoffers
De provincie Drenthe vroeg niet alleen via de Facebookadvertentie aandacht voor de campagne op de N34. Er staan ook borden langs de weg die mensen wijzen op onveilig gedrag in het verkeer. Daarnaast zijn er flyers, online banners en radio- en tvspots via RTV Drenthe ingezet om mensen te bereiken. De reacties op de Facebookadvertentie gebruikt de provincie om de campagne ook in 2017 voort te zetten.

Verkeersveiligheid verbeteren
Gedeputeerde Henk Brink is blij met de reacties op de Facebookactie: “Het is goed om te zien dat weggebruikers hun mening willen geven over de N34. We kunnen de reacties goed gebruiken om de verkeersveiligheid op de weg te verbeteren. In Drenthe komt er nog steeds gemiddeld elke veertien dagen iemand om in het verkeer. Soms komt dat omdat mensen gevaarlijk inhalen, keren op de weg of met iets anders bezig zijn achter het stuur. We kunnen dit tij keren door samen verantwoordelijkheid te nemen voor elkaars verkeersveiligheid en Samen richting Nul verkeersslachtoffers te gaan.” Terug naar boven