accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

7 september 2018

Aangepaste plannen N376 bij Sleen

De provincie Drenthe wijzigt de plannen rondom de snelheidsverhoging van 60 naar 80 km/uur op de N376 bij Sleen. Dit is besloten naar aanleiding van de gesprekken die gedeputeerde Henk Brink op 6 september voerde met de verenigingen van dorpsbelangen van Sleen-Diphoorn en Erm. Tijdens het gesprek werden eerder gemaakte plannen nog eens tegen het licht gehouden en aangepast.

Een van de aanpassingen is het aanleggen van een rotonde bij de oversteek richting Diphoorn (Boelenweg). Ook legt de provincie een linksaf-vak aan bij de afslag Bannerschultestraat. Daarnaast komt er een fietsoversteek aan de zuidelijke zijde van de rotonde tussen Sleen en Noord-Sleen, zodat fietsers minder vaak hoeven over te steken. De provincie onderzoekt tot slot nog of de meest gebruikte OV-halte een haltekom kan krijgen; de bus hoeft dan niet meer op de rijbaan te stoppen om mensen in- en uit te laten stappen.

Positief
Gedeputeerde Henk Brink: “We hebben goed geluisterd naar de reacties die we op onze plannen hebben gekregen. De bezwaren die naar voren zijn gebracht, hebben we vertaald in een aangepast plan. Ik hou een positief gevoel over aan het gesprek dat wij hierover hebben gevoerd met de verenigingen van dorpsbelangen.”

2019
De genoemde plannen zullen waarschijnlijk volgend jaar worden uitgevoerd. De provincie werkt de plannen eerst verder uit. Hierbij betrekken ze de direct omwonenden en grondeigenaren. 


Terug naar boven