accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

2 december 2016

Bouwput bij Exloo toont drie ijstijden

Stuwingsstructuren ontstaan door landijs

Sinds eind augustus zijn er bij Exloo veel graafwerkzaamheden verricht voor het verleggen van de N34. In samenwerking met de aannemer kregen onderzoekers van de Geologische dienst van TNO en van de Universiteit van Utrecht de gelegenheid een kijkje te nemen in de bouwput. Ze troffen er maar liefst drie ijstijden aan.  

De geologen troffen in de zand- en leemlagen ijstijden aan die ongeveer 12.000, 135.000 en 420.000 jaar geleden eindigden. Het is uitzonderlijk dat bodemlagen uit drie verschillende ijstijden en tussenijstijden tegelijkertijd te zien zijn. Zwerfstenenkenner Harry Huisman deed uitgebreid verslag. Inmiddels is de bouwput weer gedicht en zijn de werkzaamheden hervat. 

Stuwingsstructuren ontstaan door landijs

Afzettingen uit drie ijstijden

Afzettingen uit drie ijstijden

Geologen onderzoeken rivierafzettingen onder de drie ijstijdlagen

Geologen onderzoeken rivierafzettingen onder de drie ijstijdlagenTerug naar boven